<>
За защитен достъп до системата ползвайте адрес: https://student.unwe.bg

    
За вход в система  "Web-Студент" е задължително студентите да имат регистрация и да влизат с факултетен номер, ЕГН и парола.

     
    
         
    
Важно за класирането по специалности след втори курс
График за записване за летния семестър на бакалаври
ВАЖНО ЗА КАНДИДАТИТЕ ЗА ОБЩЕЖИТИЕ!   Успехът за кандидатстване за общежитие се изчислява лично от студента като средноаритметично от всички положени и неположени изпити през изминалата учебна година. Неположените изпити се изчисляват като „слаб (2)”


Избираеми дисциплини за ДИСТАНЦИОННА форма на обучение

Студентите от 1 курс от направление "ИКОНОМИКА" и направление "Администрация и управление" РЕДОВНА форма на обучение подават задължително заявки за избираемите дисциплини от 2 курс през Web-Student в периода от 12.02.2018 до 25.04.2018  


Факултетен номер:
ЕГН/ЛНЧ:
Парола:

Данните в Информационната система "Web-Студент" се актуализират в реално време.
При несъответствие на данните се обръщайте към инспектора, обслужващ вашата специалност.

      ВАЖНО ЗА КАНДИДАТИТЕ ЗА ОБЩЕЖИТИЕ!   Успехът за кандидатстване за общежитие се изчислява лично от студента като средноаритметично от всички положени и неположени изпити през изминалата учебна година. Неположените изпити се изчисляват като „слаб (2)”.