Стикери за ползване на студентски столове

Във връзка с нормативни промени в Наредбата за ползване на студентски общежития и столове, УНСС раздава стикери за студентско столово хранене. С помощта на стикерите, студентите и докторантите от УНСС могат да се хранят в студентските столове на други университети, възползвайки се от субсидията за студентско столово хранене. Стикерите ще се раздават от 21 март до 15 април 2022 г. и от 26 април до 29 април 2022 г. на входа /или в/ на зала „Обедна“ (стол – ресторант на УНСС), от 10:30ч. до 14:30ч. от началник отдел "Студентски столове" – Огнян Димитров.

След посоченият период, стикери могат да бъдат получени на адрес: Студентски град, бул. "8-ми декември”, бл. 23А, П“ССО“ – УНСС.

Важно съобщение за студентите,които са били настанени на общежитие в периода януари-май 2022
Важно за всички студенти!!! Всеки студент ще получава учебни материали и информация чрез своя университетски имейл(този с домейн @unwe.bg) и задължително ще трябва да работи в учебния процес с него!!!Името и паролата на университетския имейл на всеки студент се намира в съответната част на "Уеб студент"

Инструкция за провеждане на онлайн занятия
Инструкция за провеждане на онлайн изпити под формата на тест

Уведомяваме Ви, че във връзка с провежданото обучение в електронна среда при възникнали технически въпроси за работа с Teams, Forms, Moodle и M-learning можете да се обръщате за помощ на следните контакти:
1.Мобилни телефони: 0885 010 500 (Полина Ангелова) 0888 772 350 (Иван Шиндов) 0885 788 449 (Александър Филипов) 0889 881 183 (Десислава Стоянова)
2.Всеки работен ден, от 8 до 17 ч. на вътрешни телефони: (02) 8195 458 (02) 8195 604 (02) 8195 531
3.Е-мейл адреси: teamsadmin@unwe.bg webcontent@unwe.bg amuw@unwe.bg

ВАЖНО!!! ЗА ВСИЧКИ СТУДЕНТИ ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ: Във връзка с изпитната сесия всеки студент трябва да провери достъпа си до учебните материали в m-learning . При проблеми :
За студенти в ДО София:
В работни дни:
­ до 16.30 - телефони 02 8195 379 / 02 8195 553; email: dist@unwe.bg;
­ след 16.30 – само на email: dist@unwe.bg
в събота и неделя – само на имейл dist@unwe.bg
На 8.01, 9.01, 15.01 и 23.01. на телефон 02 8195 553 На 16.01 и 22.01 само на имейл dist@unwe.bg
За студенти в ДО Хасково:
В работни дни:
­ до 16.30 часа - email: olga@unwe.bg ; телефон: 038623354
­ след 16.30 - само email: olga@unwe.bg
за събота и неделя - имейл: olga@unwe.bg ; телефон: 038623354

Вход за студенти

Данните в Информационната система "Уеб-Студент" се актуализират в реално време. При несъответствие на данните се обръщайте към инспектора, обслужващ вашата специалност в дирекция „Учебна дейност“.

За препоръки и проблеми относно системата, може да се свържете с нас на следните адреси:
dit@unwe.bg

anaiva@unwe.bg