ВАЖНО!!! ЗА ВСИЧКИ СТУДЕНТИ ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ: Във връзка с изпитната сесия всеки студент трябва да провери достъпа си до учебните материали в m-learning . При проблеми :
За студенти в ДО София:
В работни дни:
­ до 16.30 - телефони 02 8195 379 / 02 8195 553; email: [email protected];
­ след 16.30 – само на email: [email protected]
в събота и неделя – само на имейл [email protected] За студенти в ДО Хасково:
В работни дни:
­ до 16.30 часа - email: [email protected] ; телефон: 038623354
­ след 16.30 - само email: [email protected]
за събота и неделя - имейл: [email protected] ; телефон: 038623354

Вход за студенти

Данните в Информационната система "Уеб-Студент" се актуализират в реално време. При несъответствие на данните се обръщайте към инспектора, обслужващ вашата специалност в дирекция „Учебна дейност“.

За препоръки и проблеми относно системата, може да се свържете с нас на следните адреси:
[email protected]

[email protected]