ВАЖНО!!!!!!!ВАЖНО!!!!!!!
Как да реагираме при случаи на заразени с COVID-19 в УНСС
Уважаеми преподаватели, студенти и служители, Напомняме Ви, че при установени случаи на заразени с COVID-19 или при получаване на информация за такива случаи в УНСС, следва незабавно да съобщите за това на: помощник-ректора проф. д.ик.н. Кирил Стойчев: тел. 02 8195 755, e-mail: kstoichev@unwe.bg и директора на дирекция „Управление на собствеността“ инж. Юлиян Прилепски, тел. 02 8195 270, e-mail: iprilepski@unwe.bg


График за провеждане на настанителния процес в студентските общежития на П"ССО" към УНСС за учебната 2021/2022 г.

Избираеми дисциплини за ДИСТАНЦИОННА форма на обучение
Важно за всички студенти!!! Всеки студент ще получава учебни материали и информация чрез своя университетски имейл(този с домейн @unwe.bg) и задължително ще трябва да работи в учебния процес с него!!!Името и паролата на университетския имейл на всеки студент се намира в съответната част на "Уеб студент"

Инструкция за провеждане на онлайн занятия
Инструкция за провеждане на онлайн изпити под формата на тест

Уведомяваме Ви, че във връзка с провежданото обучение в електронна среда при възникнали технически въпроси за работа с Teams, Forms, Moodle и M-learning можете да се обръщате за помощ на следните контакти:
1.Мобилни телефони: 0885 010 500 (Полина Ангелова) 0888 772 350 (Иван Шиндов) 0885 788 449 (Александър Филипов) 0889 881 183 (Десислава Стоянова)
2.Всеки работен ден, от 8 до 17 ч. на вътрешни телефони: (02) 8195 458 (02) 8195 604 (02) 8195 531
3.Е-мейл адреси: teamsadmin@unwe.bg webcontent@unwe.bg amuw@unwe.bg

ВАЖНО!!! ЗА ВСИЧКИ СТУДЕНТИ ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ:
Във връзка с изпитната сесия всеки студент трябва да провери достъпа си до учебните материали в m-learning . При проблеми :
За студенти в ДО София:
В работни дни:
­ до 16.30 - телефони 02 8195 379 / 02 8195 553; email: dist@unwe.bg;
­ след 16.30 – само на email: dist@unwe.bg
в събота и неделя – само на имейл dist@unwe.bg
На 8.01, 9.01, 15.01 и 23.01. на телефон 02 8195 553 На 16.01 и 22.01 само на имейл dist@unwe.bg
За студенти в ДО Хасково:
В работни дни:
­ до 16.30 часа - email: olga@unwe.bg ; телефон: 038623354
­ след 16.30 - само email: olga@unwe.bg
за събота и неделя - имейл: olga@unwe.bg ; телефон: 038623354
Вход за студенти

Данните в Информационната система "Уеб-Студент" се актуализират в реално време. При несъответствие на данните се обръщайте към инспектора, обслужващ вашата специалност в дирекция „Учебна дейност“.

За препоръки и проблеми относно системата, може да се свържете с нас на следните адреси:
dit@unwe.bg

anaiva@unwe.bg