ВАЖНО!!! ЗА ВСИЧКИ СТУДЕНТИ ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ: Във връзка с изпитната сесия всеки студент трябва да провери достъпа си до учебните материали в m-learning . При проблеми :
За студенти в ДО София:
В работни дни:
­ до 16.30 - телефони 02 8195 379 / 02 8195 553; email: dist@unwe.bg;
­ след 16.30 – само на email: dist@unwe.bg
в събота и неделя – само на имейл dist@unwe.bg За студенти в ДО Хасково:
В работни дни:
­ до 16.30 часа - email: olga@unwe.bg ; телефон: 038623354
­ след 16.30 - само email: olga@unwe.bg
за събота и неделя - имейл: olga@unwe.bg ; телефон: 038623354

Вход за студенти

Данните в Информационната система "Уеб-Студент" се актуализират в реално време. При несъответствие на данните се обръщайте към инспектора, обслужващ вашата специалност в дирекция „Учебна дейност“.

За препоръки и проблеми относно системата, може да се свържете с нас на следните адреси:
dit@unwe.bg

anaiva@unwe.bg